SHAKSHOUKA

 

Shakshuka, ovos no purgatório, huevos rancheros.